การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ ไทร์ทูยู อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตดังนี้

1. รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน

รับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิตตลอดอายุการใช้งาน หรือยางหมดสภาพ (สึกหรอถึงจุด Tread War Indicator)

ชดเชยโดยการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อยางเส้นใหม่ตาม % ความสึกหรอของดอกยางที่เหลือ

2. รับประกันทุกกรณี 100 วันเคลม 100%

รับประกันความเสียหายจากการใช้งานทุกกรณี 100 วันแรก เคลมยางเส้นใหม่ ฟรี

  • เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ขั้นต่ำ 4 เส้น, ยางรถบรรทุกขั้นต่ำ 2 เส้น และส่งรูปใบรับประกันพร้อมใบเสร็จกำกับภาษีมาทาง Line@ ภายใน 3 วันหลังจากติดตั้ง
  • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง, การสึกหรอแบบผิดปกติที่เกิดจากศุนย์ล้อและช่วงล่าง
  • เมื่อติดตั้งยางผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น ข้อกำหนดการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันที่ตัวแทนจำหน่ายให้กรอกในวันที่ติดตั้ง

“ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน” ได้แก่

ความเสียหายทีเกิดจากยางถูก

ของมีคมตำจากภายนอก

ความเสียหายที่เกิดยางถูกบาด

หรือเบียดที่แก้มยางจากภายนอก

ความเสียหายที่เกิดจากถนน เช่น

กระแทกอย่างรุนแรงจนยางบวม

โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้